Green Bay Fox River

januari 2009 - maart 2009

Opdracht: Fox River Cleanup

In opdracht van Boskalis hebben we de besturing gerealiseerd voor een reinigingsinstallatie ten behoeve van het schoonmaken van de Fox River, die uitmondt in Green Bay in Wisconsin USA.

Achtergrond:
De hoge concentratie papierfabrieken en andere industrie aan de Lower Fox waren in het verleden een bron van veel verontreiniging van de rivier. Het publieke debat over deze vervuiling was al in 1923, maar er waren weinig verbeteringen totdat de federale Clean Water Act voorbij kwam in 1972. Sindsdien werden er meer inspanningen gedaan om de rivier schoon te krijgen, maar de problemen bleven bestaan. Bij metingen bleek de rivier op sommige punten schoner en op andere punten vuiler te zijn dan voor 1972. Het rivierslib is verontreinigd met giftige chemicaliën. Het betreft de groep PCB’s die voortdurend een milieu probleem zijn. Deze PCB’s komen voornamelijk van de papiermolens die een belangrijke historische, culturele en economische rol spelen.
De verontreiniging is een probleem voor de dieren in het wild, visserij en waterrecreatie.

Omvang:
De bodem van de Fox River is over een lengte van circa 30 kilometer verontreinigd met PCB (polychloorbifenyl). Het project omvat de verwerking van circa 3 miljoen m3 verontreinigde baggerspecie. Uit een deel van het sediment zal schoon zand worden geproduceerd, waarvan een groot gedeelte direct op de locatie en in andere lokale werken kan worden hergebruikt.
Boskalis zal de verwerking van de verontreinigde baggerspecie met een reinigingsinstallatie uitvoeren. De verwerking bestaat uit het scheiden van zand en slib en het ontwateren daarvan.

Boskalis is met haar dochtermaatschappij Dolman gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe bodemsaneringen. In een tijdsbestek van slechts acht maanden is ter plaatse een compleet nieuwe reinigingsinstallatie ontworpen en gebouwd. Nog niet eerder werd een dergelijke installatie op een zo grote schaal geconstrueerd.

Besturing:
Het totaal geïnstalleerde vermogen is ruim 4.000 kW. De installatie is opgedeeld in 7 stuks besturingskasten variërend tussen 5,5 en 10 meter per kast. Daarnaast zijn er nog 26 kleine lokale besturingskasten met elk een eigen PLC. In de controlekamer stuurt de master PLC S7-400- 3 DP van Siemens alle kasten via Profibus aan. Ook alle 128 frequentieregelaars hangen aan een Profibusnetwerk. Tevens wordt er gecommuniceerd met alle 26 stand-alone PLC’s.
De operator heeft de beschikking over 8 stuks MP370 bedieningspanelen. Boven dit systeem hebben we nog een SCADA applicatie (Citect). Het complete proces wordt zichtbaar gemaakt op 2 stukstwee 32 inch beeldschermen. Ook kan de operator alle analoge trends (terug) bekijken om zo inzicht te hebben in het verloop van het proces. Tevens wordt alle procesdata gearchiveerd en er worden productierapportages gemaakt en automatisch verzonden per e-mail. De SCADA PC is via een permanenten dataverbinding verbonden met het hoofdkantoor in Papendrecht. Daar kunnen directie, leidinggevende en potentiële klanten online meekijken met wat er op dat moment gebeurt in Green Bay.

Hieronder vindt u een aantal foto’s en een videofilm die u kunt bekijken om een impressie te krijgen van het project. Voor meer details kunt u kijken op http://foxrivercleanup.com/

 

Foto's

Video

Sitemap - Inloggen